Oktav

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En oktav är intervallet mellan två toner vars frekvensförhållande är 2:1, samt beteckning för den åttonde och högsta tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets octava, ’åttonde’.

Oktavintervallet anses vara det mest konsonanta intervallet av förutom primen. Spelas två toner på oktavavstånd uppfattas oktaven som samma ton, och tonerna anses tillhöra samma tonklass. Detta kallas att spela unisont.

Oktavens frekvens är samma som grundtonens första överton. Därmed sammanfaller även oktavens alla andra övertoner med någon av grundtonens övertoner.


Här nedan finns en tabell över vilka benämningar oktaverna har, baserat på den kromatiska tolvtonsskalan.

Femstrukna oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  h5      
    aiss/b♭5    
  a5   7040 Hz  
    giss/ass5    
  g5      
    fiss/gess5    
  f5      
  e5      
    diss/ess5    
  d5     Ungefärlig högsta flageolett på en violin.
    ciss/dess5    
  c5     Högsta tonen på ett piano.

Fyrstrukna oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  h4      
    aiss/b♭4    
  a4   3520 Hz  
    giss/ass4    
  g4      
    fiss/gess4    
  f4      
  e4      
    diss/ess4    
  d4      
    ciss/dess4    
  c4      

Trestrukna oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  h3      
    aiss/b♭3    
  a3   1760 Hz  
    giss/ass3    
  g3      
    fiss/gess3    
  f3     Högsta tonen i Nattens drottnings aria
"Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" ur Trollflöjten.
  e3      
    diss/ess3    
  d3      
    ciss/dess3    
  c3     Kallas "höga c" för kvinnliga sångare. Det anses att en skolad sopran bör kunna
sjunga denna ton i full styrka och, dessutom något högre.

Tvåstrukna oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  h2      
    aiss/b♭2    
  a2   880 Hz  
    giss/ass2    
  g2     Ungefärlig högsta ton för en kontraalt.
    fiss/gess2    
  f2     Lägsta tonen på en sopraninoblockflöjt.
  e2     Högsta strängen på en violin.
    diss/ess2    
  d2     Lägsta tonen på piccolaflöjt.
    ciss/dess2    
  c2     Kallas "höga c" för manliga sångare, anses vara övre gränsen för en klassisk tenor.
Lägsta tonen på vanlig blockflöjt (dvs sopranblockflöjt).

Ettstrukna oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  h1      
    aiss/b♭1    
  a1   440 Hz Vanlig referenston i modern stämning. Vanligaste frekvensen på stämgafflar.
Kopplingston i de flesta telefonisystem. Tredje strängen på en violin.
    giss/ass1    
  g1      
    fiss/gess1    
  f1     Lägsta tonen på en altblockflöjt.
  e1     Högsta/första strängen på en gitarr.
    diss/ess1    
  d1     Andra strängen på en violin.
    ciss/dess1   Lägsta tonen för en Oboe.
  c1     Kallas "mitt-C" på ett piano. Lägsta tonen för en flöjt.

Lilla oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  h     Andra strängen på en gitarr.
    aiss/b    
  a   220 Hz Ungefärlig delningsfrekvens i en PA-anläggning. Högsta strängen på en cello.
    giss/ass    
  g     Lägsta strängen på en violin. Andra strängen på en viola.
Tredje strängen på en gitarr.
    fiss/gess    
  f      
  e      
    diss/ess    
  d     Fjärde strängen på en gitarr. Tredje strängen på en cello.
    ciss/dess   Lägsta tonen för en vanlig klarinett.
  c     Lägsta strängen på en viola. Kallas ibland "låga C" för en kvinnlig sångerska.
Kan sjungas av vissa kontraaltar.

Stora oktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  H      
    Aiss/B    
  A   110 Hz Femte strängen på en gitarr.
    Giss/Ass    
  G     Andra strängen på en cello. Högsta strängen på en kontrabas och elbas.
    Fiss/Gess    
  F      
  E     Lägsta tonen på en trombon. Lägsta/sjätte strängen på en gitarr.
    Diss/Ess    
  D     Tredje strängen på en kontrabas och elbas.
    Ciss/Dess    
  C     Kallas ibland "låga C". Kan sjungas av vissa bassångare. Lägsta strängen på en cello.

Kontraoktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  H1      
    Aiss/B♭1    
  A1   55 Hz Andra strängen på en Kontrabas.
    Giss/Ass1    
  G1      
    Fiss/Gess1    
  F1      
  E1     Lägsta strängen på en kontrabas och elbas.
    Diss/Ess1    
  D1      
    Ciss/Dess1    
  C1     Lägsta tonen på en femsträngad kontrabas.

Subkontraoktaven

  Stamtoner Härledda toner Frekvens Kommentar
  H2      
    Aiss/B♭2    
  A2     Lägsta tonen på ett vanligt piano (med 88 tangenter).
    Giss/Ass2    
  G2      
    Fiss/Gess2    
  F2      
  E2      
    Diss/Ess2    
  D2      
    Ciss/Dess2    
  C2     Lägsta tonen på 32 fots-stämman i en orgel.
Ungefärlig nedre hörselgräns för en människa.