Skala

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En skala är en serie eller uppsättning toner. En skala kan innehålla mellan fem och tolv toner.

Modala skalor

De vanligaste skalorna i västerländsk musik är de modala skalorna: jonisk (dur), dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, aeolisk (ren moll) och lokrisk

Alla de modala skalorna är uppbyggda efter samma mönster som utgår från den joniska skalans (d.v.s. durskalans) sju tonsteg. Skillnaden mellan skalorna är att de har olika utgångspunkt i detta mönster. En dorisk skala utgår från andra tonen i den joniska skalan, en frygisk skala från tredje, en lydisk skala från fjärde o.s.v. Utgångstonen är den nya grundtonen, därför heter den doriska skalan med samma tonala innehåll som den C-joniska skalan D-dorisk.

Övriga skalor

Utöver de modala skalorna finns det ytterligare 100-tals skalor. Några av de vanligaste är den kromatiska skalan (alla 12 tonerna), heltonsskalorna, pentatoniska skalor, harmonisk moll och melodisk moll.