Röst

Från Kontrollrummet
(Omdirigerad från Tenor)
Hoppa till: navigering, sök

Rösten är en ljudsignal som skapas genom att stämbanden sätts i svängning. Rösten används företrädesvis för kommunikation mellan människor, men också i konstformen sång. Man brukar skilja på talröst och sångröst. Vissa sångare använder sig dock av en blandteknik - talsång.

När man sjunger utan instrument, kallas det att man sjunger a cappella.

När man sjunger genom att läsa noterna - till skillnad från att sjunga på gehör utan noter - så kallas det att man sjunger a vista.


Röstbildning

Huvudklang

Anger var i sångapparaten tonen resonerar starkast; Vanligen siktar man på att lägga resonansen i pannan.

Bröstklang

Kallas också bröströst. Bröstklangen resonerar lägre ned i sångapparaten än huvudklangen. Ofta siktar man på att lägga klangen någonstans mellan svalget och näsan.

Skarv

Skarven är normalt en oönskad företeelse, och betecknar det ungefärliga läge i tonomfånget där en sångare måste måste byta sångteknik för att kunna fortsätta uppåt i registret. Skarven går att flytta uppåt genom att man tränar bröströsten. Man kan också lära in en teknik att flytta sig omärkligt över skarven. Vissa sångare använder sig istället medvetet av skarveffekten. Christina Aguilera är ett exempel på en sådan sångare. Det finns också sångsätt som utnyttjar skarven, t ex. Joddling.


Sångsätt

Det finns många olika sorters sångsätt - vissa välkända av de flesta och vissa väldigt okända...

Jojk

...

Kulning

Ett sångsätt som förr i tiden användes för att kalla hem boskapen från betet till fäbodarna. Används fortfarande i modern svensk folkmusik, Lena Willermark är en känd kulare.

Joddling

...

Scat

Scatsång är i sin vidaste definition ett sätt sjunga utan ord, där rösten används som instrument. Specifikt brukar termen användas inom jazzgenren. Ella Fitzgerald är en av de mest kända scatsångarna.


Toast

...

Rap

Rap är när man pratar rytmiskt utan specefika toner. Används mycket inom Hip-hop. En känd rappare är Eminem

Wail

Wail är ett sätt att brodera ut - ornamentera - en befintlig melodi med egna variationer och figurer. Förekommer ofta inom vokaljazz, Rn'B. Christina Aguilera och Mariah Carey är en kända wailare.


Falsett

Att sjunga i falsett är det samma som att sjunga med huvudklang. Termen används nästan uteslutande om manliga sångare. Barry Gibb (the BeeGees) var en av de första populärmusiksångarna med falsettsång som sitt kännemärke. Justin Timberlake är en mer nutida känd falsettsångare.


Tibetansk munksång

...


Läcka

Betyder att man släpper ut mer luft än vad som är nödvändigt för att bilda tonen. Läckning har ett antal olika funktioner i sångteknik.

Det kan användas för att få en ton att låta mjukare, alt. få en lägre ljudvolym.

För att åstadkomma toner högt upp i registret kan man använda läckning innan man bildar själva tonen. Detta underlättar tonbildningen. Se också glottisstöt.

Glottisstöt

En glottisstöt bildas när ett övertryck byggs upp bakom glottis innan det öppnas och frambringar ljud. I svenska spåket är glottisstötar inte signifikanta informationsbärare, vilket det är i exempelvis danskan.

I sång kan glottisstöt användas för att åstadkomma en distinkt början på tonen. Detta sker vanligen både i sång och tal när en fras börjar på ett vokalljud. Börjar man frasen utan glottisstöt brukar man säga att man läcker tonen, dvs. luftflödet är redan igång när stämbanden börjar vibrera och bilda tonen.


Growl

Ett sätt att sjunga där man använder de läckande basljuden i stämdbanden för att få ett mörkt skrikaktigt ljud.

Röstläge

Röstläget bestäms inte enbart av det totala tonomfånget - registret - hos rösten utan också vilket som är röstens "bekvämlighetsintervall" - tessituran. Därför är en kvinna som tar "höga c" (c3) inte nödvändigtvis sopran, även om alla sopraner förväntas ta denna ton med full styrka.

Kvinnliga röstlägen

Koloratursopran

En koloratursopran förväntas sjunga väldigt höga toner med klar klang, minst upp till trestrukna d (d3).

Sopran

Sopran är den högsta stämman i en kör. En sopran ska kunna sjunga åtminstone mellan c1 och c3 med bröst- eller huvudklang.

Några kända sopraner är Maria Callas, Montserrat Caballé, Birgit Nilsson, Sarah Brightman, Sissel Kyrkjebø, Celine Dion, Whitney Houston.

Mezzosopran

Mezzosopranerna kan delas upp i två grupper; Lyrisk mezzosopran, som ska klara omfånget a till g2 - och Dramatisk mezzosopran, som ska klara a till b2.

Mezzosopranen är som regel ett fylligare (och enligt många även vackrare) röstläge än den högre sopranen.

Exempel på kända mezzosopraner: Ann-Sofi von Otter, Cecilia Bartoli, Shirley Bassey, Aretha Franklin, Barbra Streisand, Jennifer Lopez.

Alt

Altar har normalt ett omfång ungefär från g till e2. Ofta får mezzosopraner sjunga altstämman i klassisk musik, eftersom det är ont om naturliga altar.

Exempel på altar: Anita Baker, Toni Braxton, Cher, Grace Jones, Annie Lennox, Tina Turner, Dionne Warwick.

Kontraalt

Alt och Kontraalt läggs ofta samman och kallas bara för alt. Kontraalten har ett omfång som är något lägre än alten; ungefär f till d2.

Manliga röstlägen

Gossopran

Gossopranen sjunger samma stämma som sopranen, men kan bara hålla sig där fram till målbrottet, när rösten förändras väldigt mycket.

Kastratsångare

En kastratsångare är en manlig sångare som har kastrerats före målbrottet, för att på så sätt kunna behålla sopranstämman. Denna avart, som var vanlig under 1400-1700-talet, tillkom för att kvinnoröster inte var tillåtna i kyrkomusiken... 1870 förbjöds kastrering av unga sångare i Italien, som var det sista landet där det förekom.

Kända kastratsångare: Carlo Broschi, Allessandro Moreschi.

Kontratenor

Kontratenoren sjunger mellan g och d2, med en vältränad och kraftfull falsett eller mindre vanligt med huvudklang.

Kända kontratenorer: Alfred Deller, James Bowman, Aris Christofellis, Andreas Scholl, Philippe Jaroussky, Mikael Bellini, Magnus Karlberg

Sångare som ibland sjunger i kontratenor-läget: Philip Bailey, Michael Jackson, Prince, Bee Gees.

Tenor

Detta är den högsta vaniga mansstämman (bortsett från kontratenoren förstås...). Omfånget är ungefär mellan c och a1 eller möjligen upp till c2. Tenoren är den vanligaste manliga soliststämman i klassisk musik.

Kända tenorer: Luciano Pavarotti, Jussi Björling, Enrico Caruso, Plácido Domingo, Nicolai Gedda, José Carreras, Tito Beltrán, Andrea Bocelli, Freddie Mercury, Elton John, Bee Gees.

Baryton

En baryton sjunger ungefär mellan A och f1.

Kända barytonsångare: Johann Michael Vogl, Mariano Stabile, Tito Gobbi, Lawrence Tibbett, Sherrill Milnes, Piero Cappuccilli, Loa Falkman, Thomas Allen, Bing Crosby, Elvis Presley, Frank Sinatra, Bruce Springsteen, David Gahan, David Bowie.

Bas

Lägsta mansstämman ligger ungefär mellan E och c1 eller i bästa fall från C till e1

Kända bassångare: Boris Christoff, Aage Haugland, Ivan Rebroff, John Tomlinson, Michael Langdon, Matti Salminen, Barry White, Isaac Hayes.


Relaterat: Sånginspelning, Kör, Sångträning