Överton

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Överton, en ton som förekommer tillsammans med en grundton, men som har högre frekvens. Övertoner kan vara harmoniska vilket innebär att deras frekvens är en jämn multipel av grundtonens.

Oftast är det mer praktiskt att tala om deltoner. Detta är samma sak, fast inklusive grundtonen.

Se även underton.

Rent fysikaliskt man kan tänka sig att man knäpper på en sträng med två fästpunkter. Då blir de möjliga svängningsfrekvenserna hos strängen sådana som har vågor med noll-punkter vid strängens fästpunkter. Grundtonen kommer att ha halva våglängden lika med stränglängden, första övertonen (2:a deltonen) kommer ha två halvlängder lika med strängens längd, den andra övertonen (3:e deltonen) kommer ha tre halvlängder lika med strängens längd och så vidare. Inbördes styrka mellan över-/deltonerna beror på var på stränger man knäpper, och samverkar med akustiska resonanser omkring strängen, till exemepel en resonanslåda. Fourieranalys är en matematisk räknemodell för övertonsserier.

Övertonerna är det som gör att man uppfattar olika instrument som just olika instrument. Om man hade skalat bort alla övertoner, så hade det låtit likadant vare sig det hade varit en gitarr eller en tvärflöjt som spelade.