Unison

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Unison = enstämmig.

Musik

Unisont kallas det när flera musiker spelar eller sjunger samma stämma - alltså att alla följer samma melodi i stället för att skapa flerstämming musik, som man brukar göra vid t ex körsång.

"Fotbollskörer" brukar vara unison sång, liksom snapsvisor och sånger/psalmer som allmänheten sjunger med i i kyrkan etc. Nationalsånger sjunger man normalt också unisont.

I annan musik använder man ibland unison sång som en musikalisk effekt för att betona någonting speciellt eller för att helt enkelt göra melodistämman starkare. När man gör melodistämman starkare på detta sätt, så kan man också tala om dubbning.

Man kan också kalla det unisont när man spelar/sjunger samma ton, men i olika oktaver.


Syntar

När man talar om unisont i samband med syntar, så handlar det om att två eller flera av syntens röster används till samma ton på klaviaturen, så att man spelar upp två eller flera röster samtidigt, för att skapa en annan klangfärg. Ibland snedstämmer man dem lite gentemot varandra och ibland används olika vågformer o dyl.


Utanför musikens värld

När många uttrycker samma åsikt, så burkar man säga att åsikten är unison.