Intervall

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

betecknar avståndet mellan två toner. Intervallen betecknas prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septima, oktav, nona, decima.

Ökar respektive minskar man avståndet i ett intervall med ett halvt tonsteg noteras detta stor respektive liten, En stor sext är därför samma sak som en liten sept (om man inte är blåsare och himla petig).

Det finns undantag från denna nomenklatur; en stor kvart brukar kallas överstigande kvart vilket i sin tur är samma sak som en förminskad kvint. En liten ters kan också kallas mollters.