Pitchkorrigering

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Pitchkorrigering använder man kanske oftast om man känner att man behöver rätta till falska toner på sången.

Det handlar om digitala processeringsalgoritmer som kan justera en ljudsignals tonhöjd utan att påverka dess längd i tiden (för det omvända, se timestretch).


Korrigeringsverktyg

Detta är ett verktyg bland många andra, som är till för att man ska kunna ge lyssnaren en så trevlig upplevelse som möjligt, även om man inte lyckas pricka alla toner perfekt vid inspelningstillfället. Då kan man på ett smidigt sätt rätta till tonerna. Så länge förändringarna inte blir för stora, så kommer det inte att märkas, men vid stora förändringar kan det bli irriterande digitala artefakter.


Lite av tekniken bakom kulisserna

Lite förenklat går detta nästan alltid till som så att man delar upp ljudet i en matris av mycket korta ljudsnuttar som man individuellt ändrar hastighet (och därmed tonhöjd) på, utan att ändra deras position i matrisens tidsdomän. I dåliga pitch shift-algoritmer ger denna process ofta upphov till diverse oönskade effekter, som fasfel och fula biljud i basen. De bästa algoritmerna brukar dock kunna ge ett resultat där ljudkvaliteten inte märkbart försämras. De brukar dock vara ganska krävande för datorn, och ger ofta bättre resultat om de inte behöver jobba i realtid.

Observera att den ovan beskrivna processen ger fortfarande upphov till den klassiska Smurf-effekten. För att motverka den har vissa pitch shifters inbyggd s.k. formantkorrigering.


Monofoniskt?

Hittills har alla sådana verktyg enbart fungerat på monofoniska spår - alltså sång, bas och andra som bara spelar en ton i taget, men tyska Celemony kommer under andra kvartalet 2009 att släppa en ny Melodyne-version, som tillåter att man korrigerar enskilda toner i ett ackord - något som inte har varit möjligt tidigare.


Manipulering

Förutom pitchkorrigering, kan vissa program också lägga till eller ta bort vibrato, glissando etc. Man kan ibland också laborera med formanter för att få rösten att låta som en helt annan röst.


Fusk?

Det finns de som menar att all korrigering av just sången, är fusk och inte borde förekomma alls. Frågan är då hur man ser på kvantisering i DAW-programmet eller sådant som punch-in och loopade inspelningar, där man väljer ut de bästa tagningarna och sedan klipper ihop från dem och på så sätt skapar ett "perfekt" sångspår... ;)


Effekt

Pitchverktygen kan också användas som effekt. Med extrema inställningar, kan man få en väldigt stel och robot-aktig röst, något som blev väldigt populärt efter Chers "Believe", som alla nog känner till.


Mjukvara


Hårdvara