Melodyne

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Celemony Melodyne är ett program som kan justera t ex ett sångspår antingen med automatik eller manuellt, med avseende på pitch, vibrato, glissando och formanter. Det började utvecklas 1997 och släpptes ut på marknaden 2000.

Melodyne anses av de flesta vara det ledande programmet på området.


Off-line

Det fungerar inte i realtid, utan redigering sker "off-line", antingen i Melodyne som fristående program eller som plugineffekt - eller som fristående program som kopplas till ett värdprogram via Rewire eller "Melodyne Bridge" (som ligger som en plugin i värdprogrammet och skickar data mellan värdprogrammet och Melodyne).


Plugin

Numera finns Melodyne även i en plugin-version. Fortfarande inte realtidshantering, men det känns tack vare plugin-formatet, som mer integrerat.


DNA

Under 2009 planeras en ny utveckling av Melodyne släppas, nämligen vad som kallas DNA (Direct Note Access) och som tillåter korrigering av enskilda toner i ett ackord, något som tidigare har varit helt otänkbart.

Eftersom programkoden är omgjord från grunden, så kommer det att kallas Melodyne Editor (efter att tidigare har haft arbetsnamnet Melodyne Plugin 2). Övriga versioner kommer att uppgraderas till DNA-funktionalitet i deras kommande uppgraderingar.


Screenshot

Melodyne.jpg


Länkar

Celemonys hemsida


Konkurrenter


Gratis

Det finns även gratis programvara som är avsett för samma sak, exempelvis: