Fasfel

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Fasfel är tidsskillnad mellan två lika eller liknande signaler som bidrar till delvis eller fullständig utsläckning av signalens amplitud. Mäts i grader. Är besläktat, men bör inte helt förväxlas, med polaritet.


Summering och utsläckning

Fas eller inte.png

Om man summerar två stycken identiska ljudvågor, vi säger sinusvågor, får vi en fördubbling av amplituden. Det kommer alltså att låta likadant som om vi hade en enda sinusvåg, fast 6dB starkare. Om vi flyttar den ena ljudvågen lite i tiden kommer amplituden successivt försvagas och till slut blir det helt tyst. De identiska vågorna har fullständigt släckt ut varandra. Man säger att den ena vågen har 180 graders fasvridning mot den andra. Det betyder att när den ena kurvan går upp, går den andra ner, summerat blir det 0.


Sådan fullständig fasutsläckning händer sällan i verkliga situationer men liknande fenomen utnyttjas i exempelvis balanserade kablar, plugins som tar bort sångspåret och "incredible surround".

Utsläckningsfenomenet är i normala fall betydligt subtilare och ger oftast upphov till otydliga transienter och förändrad stereobild.

Flermikrofonsinspelning

Fasfel uppstår normalt vid inspelning med flera mikrofoner samtidigt. Det beror förstås på att ljudet tar olika tid att färdas olika avstånd. En mikrofon som är placerad 1m från en ljudkälla tar upp ljudet tidigare än en mikrofon placerad 10m ifrån samma källa. Detta är ofta ett problem vid stereoinspelning och framför allt truminspelning där man ofta använder ett tiotal mikrofoner på olika trummor.

Vid stereoinspelning väljer man därför ofta att avstå från A/B-mickning (två mikrofoner på varsin sida ljudkällan) i förmån för X/Y-, M/S- eller Blumleinmickning som alla har två mikrofoner nära varandra. Man kan dock tänka på att fasskillnaden ofta är en del i hur man uppfattar stereobilden och ibland kan den skillnaden alltså vara önskvärd.

Vid truminspelning försöker man ofta få så mycket separation mellan mikrofonerna som möjligt med hjälp mikrofontyp, mikrofonposition, gate och equalizer. När man jobbar digitalt finns också möjligheten att i efterhand flytta enskilda trumspår för att bättre matcha varandra i fas. Tänk också på att om man spelar in en trumma från två håll, exempelvis både under- och överskinn på virveln, kommer polariteten på mickarna vara motsatta varandra! För bäst resultat bör man då polaritetsvända den ena mikrofonen (förslagsvis den undre). Trumman kommer då få starkare signal och framför allt tydligare botten.

Incredible Surround

Ett tydligt exempel på hur extrema fasfel låter kan man höra på en bergsprängare med Incredible Surround (eller liknande namn). Denna knapp polaritetsvänder nämligen den ena högtalaren vilket gör att ljudet blir väldigt svårt att lokalisera i rummet. Har man ingen gammal bergsprängare kan man alltid testa att byta plats på kablarna på ena högtalaren i sin stereoanläggning. Varning! Kan ge upphov till akut illamående!

Se även

Fas

Polaritet