Ters

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är kort och behöver bli längre! För info om hur du kan bidra och expandera den, se Hjälpsektionen.


Ters (latin: "tertius" = tredje) är benämningen på ett intervall på två tonsteg i en diatonisk skala. Ters kan också syfta på den tredje tonen i en diatonisk skala.

Tersen kan förekomma i två olika varianter beroende på var i den diatoniska skalan som den finns:

  • En "stor ters" är ett intervall på 4 halva tonsteg i en kromatisk skala. Detta intervall kallas ibland också felaktigt för "durters" eftersom intervallet finns mellan grundtonen och tersen i en durskala. Durtersen syftar istället på den tredje tonen i en durskala och inte på intervallet.
  • En "liten ters" är ett intervall på 3 halva tonsteg i en kromatisk skala. Detta intervall kallas ibland också felaktigt för "mollters" eftersom intervallet finns mellan grundtonen och tersen i en mollskala. Molltersen syftar istället på den tredje tonen i en mollskala och inte på intervallet.