Sext

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är kort och behöver bli längre! För info om hur du kan bidra och expandera den, se Hjälpsektionen.


Sext är ett musikaliskt intervall på fem diatoniska steg, samt beteckning för den sjätte tonen i en diatonisk skala. Ordet kommer av latinets sextus, ’sjätte’.

Sexten finns liksom tersen i två grundvarianter: stor och liten. Stor sext definierar durtonalitet, medan liten definierar moll. Sexten förekommer ackordiskt framförallt som ters i subdominanten.