De-Esser

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En De-Esser är en mycket specialiserad produkt/plugin som reagerar på sibilanser ("S-ljud") och reducerar dessa i ett smalt frekvensband.

Det förekommer De-Essers både i hårdvaru- och mjukvaru-varianter.


Kompressor

Reduktionen av sibilanser baserar sig ofta på en kompressor med sidechain, inte ekvalisering. Sidechainfrekvensen ställs in på det frekvensområdet där S-ljuden är som starkast, och kompressorn drar ner volymen på just detta frekvensområde.

Man kan därför också skapa en egen de-esser med en kompresor med sidechain, och en parametrisk ekvalisator.

De-essers som finns inbyggda i kompressorer (bakom en enkel on/off-knapp), har fasta inställningar, och passar nödvändigtvis inte just din röst.


Fasvändning

Det förekommer också De-Essers som när de detekterar en sibilans, mixar ihop en fasvänd kopia av signalen med originalsignalen. Detta ger som regel en mer transparent De-Essing än en kompressor med sidechain.


Användning

Insert

Det mest uppenbara är förstås att sätta de-essern som en insert-plugin på ett sångspår.

Effektbuss

Något som många kanske inte tänker på, är att man också kan sätta in en de-esser som första plugin i en effekt-buss, där man har ett reverb. De-essern kan då vara ganska hårt inställd och tar bort den kraftiga och överdrivna respons som sibilanserna annars lätt kan ge i reverbet.

Editering

Om man tycker att de-essern behövs här och där i sångspåret, men att den påverkar sådant som man vill ha opåverkat, så kan man använda en editor som exempelvis Wavelab och bara markera stället där sibilansen finns och applicera de-essern just på det stället, för att sedan spara om filen och fortsätta jobba i sitt DAW-program. Om man är normalt försiktig med mikrofonplacering, så blir det oftast inte så många ställen man behöver gå in och redigera på det sättet, så det blir inte så farligt jobbigt som det kanske låter... ;)