Kompressor

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En dynamikkompressor använder man för att jämna ut dynamiken - dvs minska skillnaden mellan starka och svaga ljud.

Se även limiter, som ofta används ihop med kompressor.


Funktion

Kompressorn reducerar dynamiken på allt som överstiger en viss signalnivå (Threshold), så att de starka signalerna dras ner i nivå enligt den inställda kompressionsgraden (Ratio). Detta gör att man kan höja den generella volymen och att man upplever ett mer homogent ljud.

Fullband

Denna kompressor är den vanligaste och den består av en kompressor som tar hand om hela frekvensregistret.

Multiband

Denna kompressortyp består av flera kompressorer, som tar hand om varsitt frekvensområde, så att man kan komprimera olika områden på olika sätt.

För starkt?

Vid för stark kompression, kommer man att uppleva ljudet som väldigt påträngande - och det blir väldigt jobbigt att lyssna på, men vid lagom kompression, kan man få upp den upplevda volymen ganska mycket utan att för den sakens skull minska dynamiken för mycket, men det kan vara en svår balansgång. Många menar att en stor del av dagens musik pressas för hårt med kompressor. Anledningen till att man gör detta är för att man vill höras så starkt som möjligt vid t ex radiospelningar.


Kontroller

Kontrollerna på kompressorn kan vara lite kluriga, eftersom det inte är samma värden överallt, utan det handlar om nivå på vissa och tid på vissa - så det gäller att hålla tungan i rätt mun...

Threshold

Här ställer man in den signalnivå där kompressorn ska börja arbeta.

Ratio

Bestämmer förhållandet mellan in- och utsignalernas nivå, när Threshold-nivån har passerats. 1:1 innebär ingen kompression, medan 20:1 och högre brukar betraktas mer som limitering. Ibland finns också en separat limiterfunktion i kompressorn. Kallas ibland också Gain Reduction.

Attack

Bestämmer hur snabbt kompressionen ska starta, efter att Threshold-nivån har överskridits. Detta är alltså en tidsparameter, som brukar gå att ställa in från väldigt kort tid (typ 0.1ms) upp till en halv sekund eller liknande.

Release

Bestämmer hur snabbt kompressionen ska sjunka till 1:1 efter att signalen har sjunkit under Threshold-nivån. Brukar gå att ställa från kort (typ 20ms) upp till flera sekunder.

Knee

"Hard knee" innebär att kompressionen kommer igång omedelbart när Threshold överskrids, medan "Soft knee" innebär att kompressorn börjar jobba mjukt lite före Threshold och en bit upp - och att man därför inte får lika stor skillnad runt Threshold, utan man kan få en mer "transparent" kompression.

Output

Brukar också kallas "Makeup-Gain". Denna är till för att kompensera för den signalreduktion man alltid får vid komprimering och med denna kontroll ställer man in så att signalnivån är lika hög med kompressorn aktiv eller förbikopplad.

Sidechain

Vissa kompressorer har en sidechain send/return som fungerar som Insert send/return, men som kan styra kompressorna funktion. Om man t ex kopplar in en equaliser där, så kan man styra vilka frekvenser som ska få kompressorn att reagera mest - och på så sätt skapa något som liknar en De-Esser. Denna sidechain-funktion kan oftast också ge möjlighet att styra kompressorn med en annan signal - exempelvis så att en radiospeakers röst får musiken att komprimeras kraftigt precis när han pratar, så att rösten går igenom - eller att bastrummans signal kan aktivera basens kompressor, så att de inte grötar ihop sig lika lätt.

HP-filter

I vissa kompressorer finns även ett högpassfilter, som gör att låga frekvenser inte tillåts påverka kompressionen. På så sätt kan man slippa en kraftigt "pumpande" kompressor om man kör en hel mix genom den, där t ex bastrumman annars skulle ha orsakat kraftigare kompression vid varje slag.


Olika teknik i kompressorer

VCA-kompressor

Optokompressor

FET-kompressor

Vari-mu kompressor