Reverb

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Reverb kallas även efterklang, rymdklang eller rumsklang.

Reverb är inte samma sak som eko - något som många blandar ihop...


Vad är det egentligen?

I verkligheten består efterklangen av miljontals delay, som uppstår när ljudet träffar de olika ytorna som finns i rummet och studsar fram på längre eller kortare vägar till lyssnaren. Eftersom det är så otroligt många delay, så upplever man det inte som om det vore ett antal delay, utan man uppfattar det som en mer homogen klang som läggs till originalljudet.


Analoga reverbenheter

Rum

Olika stora rum används för att skapa reverbeffekten. Här sätter man helt enkelt en högtalare i ena änden av rummet och en mikrofon på lämplig plats.

Man kan också bygga liverummet i studion med avsikten att få en snygg rumsklang redan från början - och ofta är den skillnaden det som ger en viss ljudkaraktär åt olika studios. Olika effektburkar kan alla köpa, men ett rum med precis den klang man söker, är inte lika lätt att fixa...

Fjäder-reverb

Dessa består av spiralfjädrar av metall som man skickar ljudet genom för att få en efterklang ("spring reverb" på engelska). Fjädrarna förekommer i längder från omkring 1dm upp till omkring 1m. Denna typ av reverb var det vanligaste under väldigt lång tid i exempelvis gitarrförstärkare. Det blir en ganska begränsad frekvensgång i denna typ av reverb (som också, lite felaktigt ofta kallas "fjädereko"). En nackdel är att om man råkar sparka till sin gitarrförstärkare och har fjäderreverbet igång, så får man ett våldsamt oväsen - något som också har använts som effekt ibland, eftersom det med lite god vilja kan låta lite som åskmuller eller explosioner...

Plåtreverb

Med plåtreverb ("plate reverb" på utrikiska) används samma teknik som med fjädrarna, men man använder en stor metallplåt (1-2 m2) för att skapa efterklangen. Olika material används för olika klang på effekten.


Digitala reverbenheter

Med hjälp av en reverbeffekt försöker man efterlikna den efterklang som blir i ett visst utrymme. En extremt kort reverb-tid uppfattas som en liten garderob, medan en lång reverb-tid kan uppfattas som om man är i en kyrka. Någonstans mellan dessa extremer, finns trappuppgången och badrummet...

Man skapar effekterna med hjälp av algoritmer - och det finns bättre och sämre sådana, som ger olika grad av naturlighet. Tidiga digitala reverb hade för lite datorkraft för att låta homogena, så de kunde väldigt ofta ge ett ljud som lät mycket som många täta ekon och flutter, snarare än som ett reverb. Dagens burkar är betydligt bättre på det.


Plugin-effekter

Till DAW-program använder man plugin-effekter, som i likhet med digitala effektburkar, använder algoritmer för att räkna ut hur efterklangen ska låta.

Tidigare har datorernas kraft inte räckt till för att göra snygga reverbeffekter, men på senare år har de blivit allt kraftfullare och tillåter då mer komplicerade algoritmer, så att effekten kan låta bättre.

Impulsreverb

Kallas även konvolverande reverb (engelska "convolution reverb") eller faltningsreverb. Här använder man en högtalare som får spela upp en kort puls, som sedan spelas in med mikrofoner på väl valda platser i rummet man vill efterlikna. Man använder ofta också ballonger som man punkterar - eller skjuter med en startpistol, för att få impulsen som behövs. Denna teknik gör det möjligt att få ett väldigt bra reverb, eftersom man ju spelar in hur det aktuella rummet verkligen låter (om det görs bra - för ett impulsreverb kan aldrig bli aldrig bättre än de impulsfiler man använder...).

Denna teknik kan också användas för att skapa en impulsfil av hur en en viss apparat påverkar ljudet, så att man kan efterlikna gamla klassiska prylar som vanliga dödliga inte har råd med... Det blir förstås bara en ögonblicksbild av hur apparaten låter med just de inställningar som är gjorda, så det blir väldigt begränsat om man inte har tillgång till många impulsfiler av samma apparat, så att man kan välja bland olika inställningar.

Nackdelen med impulsreverben är förstås att man inte kan påverka ljudet, som man kan i de som skapas med algoritmer och därför kan varieras med olika parametrar.


Speciella typer av reverb

Gated Reverb

Gated reverb är en kombination av gate och reverb. Bra exempel på gated reverb är alla Phil Collins produktioner på 80-talet, och Bruce Springsteens Born in the USA. I nästan alla stora studior finns fortfarande en Yamaha SPX-seriens effektburk i racket, oftast bl.a för dess gatereverb.

Reverse reverb

Detta används som en effekt, där reverbet spelas upp baklänges och alltså växer fram från noll, ända tills det kommer till anslaget. Det är lite svårt att använda live, eftersom det oftast kommer att bli i fel takt. Reverbeffekten kan ju inte förutse vilken signal det kommer att matas med... Därför är det något som främst används i studio.


Exempel

Exempel på berömda reverb:

Exempel på reverb-plugins: