Kromatisk skala

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En kromatisk skala är en skala med tolv toner som alla ligger med en halvtons intervall ifrån varandra. Skalan har inget tonalt centra och kan inte härledas till någon särskild tonart.

Notation

En kromatisk rörelse uppåt noteras alltid med kors-förtecken oavsett tonart. Detta för att minimera behovet av återställningstecken och därmed begränsa mängden nödvändig information. Av samma anledning noteras alltid en kromatisk rörelse nedåt med b-förtecken oavsett tonart.