Ljudkort

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Ett ljudkort är till för att få in och ut ljud till och från datorn.

Internt eller externt?

Ett ljudkort kan vara antingen internt (PCI eller PCIe) eller externt (USB eller Firewire). Om man har ett externt ljudkort, så kallas det ofta för "ljudinterface", i stället för "ljudkort", eftersom det ju innehåller både ljudkort och en anslutning till något av datorns interface. Det förekommer även ljudkort som består av en intern del på PCI- eller PCIe-plats, som innehåller den digitala delen som kommunicerar med datorn - och en extern del där all analog signalbehandling sker. Vissa ljudkort har enbart digitala anslutningar och ger därmed användaren möjlighet att själv låta budget och/eller behov bestämma vilka omvandlare som ska användas. Att ha den analoga behandlingen utanför datorchassit är oftast en fördel när det gäller risk för störningar.

Audio

Ljudkortets ljudkvalitet är förstås mycket viktig när man spelar in audio genom det. Då är ju ljudkortets analogdel och AD-omvandlare det som avgör hur bra/dålig inspelningen blir när den landar på hårddisken. Vid uppspelning avgör ljudkortets DA-omvandlare och analogdel hur bra/dålig ljudkvalitet man får i sin lyssning, så det påverkar mixningen genom att man tar sina beslut beroende på vad man hör. Ljudkortet är däremot inte inblandat alls i ljudet vid mixdown, utan allt sådant - både virtuella instrument och audiospår hanteras enbart av datorns CPU (och i förekommande fall av DSP-kort, men det påverkas inte heller av ljudkortet). Om man har gjort en perfekt mixdown med ett ljudkort, så kommer det alltså att låta helt identiskt om allting är inställt likadant, men man byter till ett mycket sämre ljudkort. Ljudkortet påverkar alltså bara ljudet sekundärt vid mix (för att man mixar enligt det man hör), men inte på andra sätt.

På standard-ljudkort är som regel mikrofoningången den sämsta biten, medan lineingångarna kan vara ganska ok.

MIDI

De flesta ljudkort innehåller i dag även MIDI-interface, så att man kan styra externa syntar och effekter - och koppla in ett MIDI-klaviatur utan att behöva skaffa ett separat MIDI-interface.

För många år sedan varnades det för ljudkort med inbyggt MIDI-interface, eftersom de ofta synkade dåligt. Den varningen finns kvar fortfarande när det gäller standard-ljudkort (sådana som inte borde finnas i DAW), men de musiker-inriktade ljudkorten har numera välfungerande MIDI-interface i de flesta fall.


USB-mikrofoner är också ljudkort

Det har på senare tid kommit mikrofoner med USB-interface - och dessa fungerar då som ett ljudkort i sig.

USB-mikrofoner och PC

I vissa fall (t ex BLUE Yeti Pro och sE Electronics USB2200a) fungerar de som ett komplett ljudkort och har utgång för hörlurar i mikrofonen (där man också har höra redan inspelad musik från sin DAW, men i de flesta fall finns inte den möjligheten, utan mikrofonens "ljudkort" är enbart en ingång. Man kan då få problem med att mikrofonens "ljudkort" och det ljudkort man spelar upp ljudet genom, inte fungerar samtidigt med låg latency... För att kunna använda denna funktion så använder man den generella ASIO-drivern ASIO4ALL. USB-mikrofonerna lämpar sig då främst till s.k. Podcast, där man inte behöver ha någon medhörning av rösten - men de fungerar alltså mycket dåligt i den PC-baserade hemstudion.

USB-mikrofoner och Mac

Operativsystemet i Mac fungerar på ett annat sätt än PC när det gäller ljudkort, så där är det oftast inga problem att kombinera olika ljudkort som jobbar tillsammans. Det innebär att det oftast inte är några problem att använda en USB-mikrofon och ha medhörning genom ett annat ljudkort.

Spänningsmatning

Matningsspänningen som man får ut från USB-porten är ofta inte så stabil som mikrofonerna behöver för att de ska fungera på bästa sätt - och problemet är sedan att den låga spänningen (5V), måste konverteras till en högre drivspänning för mikrofonen - och en upptransformering innebär att även felen i den ursprungliga matningen förstärks. Detta har sE Electronics åtgärdat genom att stabilisera matningsspänningen innan den transformeras upp - något som övriga tillverkare inte har varit lika noga med...

DSP

En DSP (Digital Signal Processor) är en processor som är speciellt bra på vissa typer av beräkningar och jobbar effektivare med dessa, än vad en vanlig CPU hade gjort. CPU:n i datorn kan också utföra samma beräkningar, men inte lika snabbt och till högre kostnad. DSP:n kan däremot inte ersätta en CPU, eftersom den inte har alla funktioner som krävs för det.

DSP för mixning och routing

Vissa ljudkort har inbyggd DSP som tar hand om avancerad routing och mixning internt i ljudkortet.

DSP för effekter

Vissa ljudkort har en DSP för att ge användaren tillgång till inbyggda effekter som kan avlasta datorns processor eftersom man kan slippa använda plugineffekter i värdprogrammet.

DSP-kort

Det förekommer även rena DSP-kort, som inte är ljudkort i vanlig mening, utan enbart ger datorn avlastning genom att DSP-kortets effekter kan användas i stället för DAW-programmets plugin-effekter. Hanteringen i DAW-programmet blir då som vanliga plugin-effekter, men med skillnaden att det är DSP-kortet som tar hand om processeringen. Sådana DSP-kort kan däremot inte användas för vanliga s.k. "Native" plugins, utan enbart till de effekter som är gjorda för DSP-kortet.

Tillverkare av ljudinterface/ljudkort (med eller utan DSP) för DAW

  • MOTU (Mark of the Unicorn)


Tillverkare av dedikerade DSP-kort


Tillverkare av dator-ljudkort (olämpliga för seriösa DAW)