Summering

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Summering är ett delvis omtvistat ämne.

Vad det handlar om, är att man helt enkelt lägger samman flera kanaler i en mix så att det blir ett mindre antal kanaler som resultat.


Subgrupper

Subgrupper är en form av summering, som också kan kallas delmix. Där bestämmer man exempelvis att man ska lägga samman alla trummor till ett "paket" på en stereo subkanal i mixern, alla gitarrer till en annan subkanal och körerna till en tredje subkanal. Om man gör delmixar på detta sätt, så ser man till att alla ingående kanaler i en delmix har ett "perfekt" förhållande till varandra när det gäller volym, eq, panorering och allt annat som behöver justeras - och sedan vid slutmix, så kontrollerar man alla dessa kanaler med enbart en kanalregel, så att det blir enklare att ställa rätt nivå på trumpaketet, körpaketet och gitarrpaketet.


Huvudkanal

Huvudmix (eller "main mix") handlar det om när man lägger samman alla subgrupper och de enskilda kanaler som inte ingår i några subgrupper - och gör en komplett mix av allt. Med andra ord så summerar man alla kanaler som ska vara med i slutmixen, efter att alla har justerats på lämpligt sätt när det gäller eq, panorering, volym och annat.


Var fanns då det omtvistade, om det nu var så enkelt?

Ja - det kan man fråga sig.

Om detta tvista di lärde... ;)


Analogt

Det finns de som menar att man får bättre ljud, med bättre stereobild och bättre dynamik etc om man gör summeringen i en analog mixer eller en speciell analog summeringsenhet - än om man gör summeringen i datorn (ITB). De menar att man tillför en analog komponent i ljudet, som gör att den "sterila" och "kalla" digitala inspelningen blir mer njutbar. En möjlig nackdel är att om man har spelat in i ett DAW-program och vill göra en analog summering utanför datorn (OTB), så tvingas man gå igenom en DA-omvandling och sedan en AD-omvandling, så om man inte har riktigt bra omvandlare, så kommer de att påverka ljudet på sitt sätt vid denna åtgärd.

Digitalt

Det finns andra som menar att det blir mest verklighetstroget att hålla sig kvar i den digitala domänen, eftersom man har i princip obegränsad dynamik (se bitdjup) i de flesta DAW-program - och inte tillför det extra brus, kvantiseringsdistorsion och avrundningsfel som tillkommer om man går genom DA- och sedan AD-omvandling för att summera analogt. Dessutom har man total separation mellan kanalerna och kan därför få en mer definierad bättre stereobild.


Skillnad eller inte?

Vilket synsätt som är mest korrekt, kanske ligger någonstans mitt emellan, men det mesta beror förstås på tycke och smak - och kanske ibland en önskan om att just summering är mer "magiskt" än det egentligen är... ;)

Flera recensioner i ansedda tidningar har visat att det är skillnad - men också att det inte går att säga säkert om den analoga eller digitala summeringen är den som låter bäst. Det har ofta då framkommit att skillnaden mellan digital och analog summering blir likadan om man summerar analogt - och om man summerar digitalt och sedan kör den summerade stereomixen genom summeringsenheten. Dessa recensioners belackare brukar hävda att det inte märks tydligt förrän det är väldigt många kanaler som summeras analogt - och i så fall är det förmodligen helt irrelevant utom i stora proffs-studios och den glade hemstudiosnickaren kan då komma undan med en axelryckning.

Om det verkligen stämmer att det blir i princip samma resultat med analog summering som om man kör den digitalt gjorda summeringen genom två kanaler i summeringsenheten, så räcker det i så fall att skaffa en lämplig, välljudande analog stereoenhet (t ex en micpreamp, kompressor eller annat och köra den digitalt gjorda mixen genom den, för att få den analoga färgningen som man vill ha...


Färdigdiskuterat?

Ingalunda! Vi får säkert anledning att återkomma till ämnet senare, i takt med att oberoende tester kan visa på ett säkert ljudmässigt övertag för den ena eller den andra åsikten.