Pitch

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Pitch betyder tonhöjd i musiksammanhang.


Syntar

På en synt finns det oftast ett pitch-hjul eller en joystick som har pitch-funktion. De har alltid ett mittläge där man inte gör någon förändring alls av tonhöjden - och man kan ställa in i synten hur mycket max- och min-lägena ska påverka. Vanligast är att man låter dem påverka en oktav uppåt och neråt.

Se även Pitchbend


Sång

En annan situation när man ofta talar om pitch (eller oftare "intonation"), är sång. Detta eftersom det finns mjukvaru-verktyg för tonhöjdskorrigering, där man alltså kan ändra pitch antingen med automatik eller manuellt. Exempel på sådana verktyg är Celemony Melodyne och Antares Autotune.


DJ

I DJ-kretsar används begreppet Pitch för tempo snarare än tonhöjd, vilket kan vara förvirrande (i synnerhet när s.k. "Master tempo" och andra timestretch-funktioner blir allt vanligare på DJ-utrustning och man ofta när man drar i pitch-regeln inte påverkar tonhöjden alls). Detta är en kvarleva från vinyltiden då justering av tempo och tonhöjd otvetydigt gick hand i hand.