Pitchbend

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är kort och behöver bli längre! För info om hur du kan bidra och expandera den, se Hjälpsektionen.


Pitchbend (även pitch-bend) är en funktion som finns i de flesta syntar.

Det är ett hjul eller en spak med stopp vid nollpunkten och återfjädring dit, så att man kan gå tillbaks till att inte påverka ljudet, genom att bara släppa hjulet/spaken.

Pitchbend innebär tonhöjdsförändringar och används som en ingrediens i ljudet för att betona eller färga på önskat sätt. Det vanligaste är att default-inställningen är att påverka en oktav uppåt och neråt jämfört med den ton man egentligen spelar på klaviaturen.

Pitchbend-meddelande över midi innehåller 14 databitar för att kunna ge en tillräckligt hög upplösning för att man ska uppfatta det som en steglös förändring.