Filter

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Ett filter sänker eller förstärker vissa frekvensområden. Se även equaliser.

Typer av filter

Lågpassfilter (LPF)

Även "hi-cut" på engelska. Ett lågpassfilter låter frekvenser under en viss punkt (den sk cutoff-frekvensen) passera, men filtrerar bort de över. I praktiken går dock övergången nästan alltid gradvis. Lågpassfilter är en av de vanligaste byggstenarna i subtraktiv syntes.

Högpassfilter (HPF)

Även "lo-cut" på engelska. Ett högpassfilter låter följdaktligen frekvenser över cutoffen passera, men filtrerar bort de under.

Bandpassfilter (BPF)

Ett bandpassfilter är som ett högpassfilter och ett lågpassfilter kombinerat, och filtrerar bort allt utom det som ligger i området närmast cutoff. Hur brett området skall vara anges med parametern Q.

Resonans

Ett resonant filter höjer ett mycket smalt område precis kring cutoff-punkten. Detta gör det att man tydligare hör när filtret sveper, dvs när man ändrar cutoff-punkten gradvis. Långsamma svep med resonanta lågpassfilter är en mycket vanlig effekt i elektronisk dansmusik, och ljudet beskrivs ibland som att man är under vatten, eller att musiken hörs från ett annat rum.

Felanvändning av termen

Många använder termen "filter" på ett felaktigt sätt. Ibland kan man höra folk tala om "olika filter som reverb, delay, dist, chorus, etc". Vad man egentligen menar är effekter. Filter ska endast användas om just det som har beskrivits i den här artikeln, och inte om andra effektprocesserare.