Transient

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En transient är ett snabbt förlopp där signalen går från en låg nivå till en hög nivå på mycket kort tid. Som exempel kan nämnas ett slag på en virveltrumma, där det är tyst precis före slaget, men i anslagsögonblicket kommer en enormt stor ljudnivåförändring att äga rum - alltså en stark transient. Om en studiomonitor ska kunna återge sådana transienter på ett bra sätt, så krävs det bl a att strömförsörjningen har stora reserver att ta av till transienterna - och det krävs också att högtalarelementen i sig klarar av att reagera snabbt nog. Mindre och styvare upphängda högtalarelement är som regel bättre på transienter, medan stora eller mjukt upphängda högtalarelement behöver längre tid på sig för att reagera och därför inte klarar transienterna lika bra.