Studiobygge:kablage

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Kabeldragning

Att dra kablar kan vara en vetenskap i sig... Det första man måste tänka på, är att aldrig bunta ihop elkablar med signalkablar. Om de ligger för nära varandra, så får man nämligen ofelbart in 50Hz-brum från elkablarna till signalkablarna. Håll också signalkablarna borta från alla sorters nätdelar. Om nätkablar och signalkablar måste korsa varandras väg, så minimerar man risken för brum genom att låta dem korsa varandra i rät vinkel (alltså 90 grader).

Balanserat

Använd alltid balanserade kablar när möjligheten finns - och om man måste använda obalanserat, så kör med så korta kablar som möjligt för att minimera riskerna för brum.

Snygga rullar?

Man ska inte heller rulla ihop långa signalkablar till snygga, regelbundna slingor - för i så fall kan de fungera som ena delen av en transformator eller som antenn - och det vill man absolut inte. Rörigt och slarvigt är alltså bättre i vissa fall... ;)

Fler störkällor

Nästa sak att tänka på för att skydda sig mot brum - framför allt om man kör ojordat och/eller obalanserat - är att undvika lysrör, lågenergilampor och dimmers, eftersom sådant också kan ge upphov till brum.

Jordning

Att ha jordade urtag i studion är absolut att föredra framför ojordat, eftersom jordningen förbättrar situationen avsevärt och gör att alla apparater fungerar som de ska - och som grädde på moset så får man en säkrare miljö, där risken för farliga elfel minimeras.

Exempelvis så fungerar inte strålskyddet i datorskärmar om skärmen inte är kopplad till ett jordat elurtag...

Voodoo...?

Om man har kopplat ihop allt och upptäcker att det finns en massa brum som inte borde finnas, så är ett vanligt trick att man kopplar isär allt, och sedan testar att koppla in enheterna en efter en - och provar att vända elkontakten och låter den sitta i på det håll som ger minst brum. Det är faktiskt inget hifinörd-voodotrick, utan något som kan hjälpa. ;)

Jordslingor

En källa till brum kan också vara om man skapar en jordslinga genom kablarna. Om man exempelvis kopplar in effektenheter till en mixer, så skapar man en slinga mellan mixern och effekten, eftersom skärmen i kablarna ger kontakt i en slinga. Åtgärden är i så fall att man helt enkelt klipper av skärmen i de kablar som kommer tillbaks från effekten till mixern. Det gör man i mixer-änden av kablarna, så att man har skärmningen obruten ända från första sändaren (mixerns effect send) och tillbaks till den slutliga mottagaren (effektreturen i mixern). Signaljorden är fortfarande ansluten hela vägen genom den signaljord som kommer ut från mixern och som är gemensam med effektreturens jord. Det gäller dock att märka upp sådana kablar ordentligt, så att man inte gör misstaget att koppla dem på något annat ställe där en klippt skärm innebär en smärre katastrof för ljudet... Ibland kan även den galvaniska kontakten genom rackskenorna ge upphov till jordslingor mellan de olika enheterna - och i så fall finns det isoleringsbrickor och plastskruvar att köpa, som kan eliminera problemet.


Se även: störningar, kabel