Transformator

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel skulle behöva illustreras med en bild. Detta kan vara ett foto, en skärmdump, en schematisk skiss eller något annat beroende på artikelns innehåll. Om du har eller kan skapa en passande bild som inte är upphovsrättsskyddad får du gärna ladda upp den och lägga in den i artikeln.


En transformator är en elektrisk komponent som omvandlar växelspänning genom induktion. Eftersom omvandlingen sker genom induktion, så finns det ingen galvanisk kontakt mellan primärsidan ("ingången") och sekundärsidan ("utgången"). Transformatorn har en magnetisk kärna, som är nödvändig för funktionen. "Transformator" förkortas ofta till "trafo" i vardagligt tal.


I nätdelen

Eftersom primärsidan och sekundärsidan har olika antal varv i lindningen, så transformeras spänningen ner till en lägre spänning, som passar elektroniken som ska drivas. Det förekommer också transformatorer som ger flera olika utspänningar på sekundärsidan samtidigt, med hjälp av flera separata sekundärlindningar.


Felanvändning av benämningen

Det är vanligt att folk säger "transformator" om nätdelen som man sätter i väggkontakten och som levererar matningsspänningen till apparater som inte har inbyggd nätdel. Den användningen är fel, eftersom ju transformatorn inte utgör hela nätdelen, utan bara en del av den...


Balansering och impedansanpassning

Man kan skapa en balanserad överföring från en obalanserad källa, med hjälp av en balanseringstransformator. Den funktionen behövs om man ska leda den obalanserade signalen längre sträckor och ofta använder man då en DI-box, som ger en lägre utgångsimpedans och gör att den kan kopplas in i en mikrofoningång. Eftersom man då skapar en balansering, så kommer signalen inte att vara störningskänslig på det sätt som obalanserade överföringar annars är.


Audiotransformator för ljuddesign

I vissa fall använder konstruktörer sig av speciella transformatorer för att färga ljudet på ett trevligt sätt. En väldigt känd sådan konstruktör är Rupert Neve.


Slutsteg

Rörslutsteg kräver en utgångstransformator för att anpassa impedansen till den lågimpedativa lasten som högtalarna utgör. Detta behövs inte i transistorslutsteg.


Isolationstransformator

Detta är en speciell variant som inte används för att förändra spänningen, utan bara för att skilja apparater från elnätet, något som kan behövas om man har problem med störningar. Den kallas även för "fulltransformator" eller "1:1-transformator".


Störningar

En transformator har alltid ett elektromagnetiskt fält omkring sig och man bör därför hålla signalkablar på behörigt avstånd för att minska risken att få in störningar i kablarna. Ringkärne-transformatorer har ett betydligt mindre sådant störningsfält omkring sig än de vanligare modellerna med fyrkantig kärna.