Spänning

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Spänning är storheten för enheten Volt. Definieras som energi per elektrisk laddningsenhet.

Volt

Volt är enheten för elektrisk spänning och betecknas med V. Enheten är uppkallad efter den italienske fysikern Alessandro Volta, som bl a uppfann kondensatorn och batteriet.


Elnätet

Om man tittar på spänningsmatning, så är det viktigt att man inte väljer högre spänning än en apparat är konstruerad för, eftersom man då kommer att förstöra apparaten. Ta till exempel produkter som köps i USA, där man använder 110V i elnätet. Om en sådan kopplas in direkt i ett svenskt väggurtag, så kommer den ofelbart att gå sönder, eftersom vi använder 230V... Omvänt så kommer det troligen inte att hända någonting alls om man kopplar in en svensk apparat i ett väggurtag i USA, eftersom spänningen då blir för låg för att apparaten ska fungera. Inget går sönder, men apparaten fungerar inte förrän den får rätt spänning.


Nätdelar

Likadant är det när man väljer nätdel till en apparat som behöver en extern sådan. Om man kopplar en 12V-nätdel till en apparat som är avsedd att matas med 5V, så kommer apparaten att gå sönder. Även här blir det problem om man kopplar en nätdel med för låg spänning, eftersom apparaten behöver en viss spänning för att fungera. Med för låg spänning går inget sönder, men det fungerar inte eller fungerar dåligt med för låg spänning (se även exempelvis fantommatning.


AC/DC?

Det är också viktigt att skilja mellan likspänning (DC) och växelspänning (AC). Fel sorts spänning kan nämligen också skada apparaten.