Modulation

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel skulle behöva illustreras med en bild. Detta kan vara ett foto, en skärmdump, en schematisk skiss eller något annat beroende på artikelns innehåll. Om du har eller kan skapa en passande bild som inte är upphovsrättsskyddad får du gärna ladda upp den och lägga in den i artikeln.


Med modulation menas flera saker som alla har med ordnad förändring att göra. Inom vågrörelseläran är modulation en process som får en egenskap hos en våg att variera i takt med en annan, styrande våg.


Modulationshjul

Modulationshjulet är det vanligaste man kommer i kontakt med som musiker - och det brukar vara inställt på att ge en sorts "vibrato", men kan ofta ställas in för att få andra funktioner också, beroende på vad användaren själv vill ha.


Ringmodulering

En ringmodulator ger en multiplicering av två signaler och används ofta som en funktion i syntar för att få ett mer övertonsrikt ljud, med både harmoniska och disharmoniska klanger som resultat.


FM

När det gäller FM-radio, så har man den frekvens som utsändningen sker på, t ex 98MHz (P3). Ljudinnehållet moduleras på denna frekvens och man kan säga att vågformen som ligger på 98MHz används som en ständigt varierande nollpunkt för ljudinnehållet. Kring frekvensen svänger alltså helt andra frekvenser. Svårt att förklara utan en bild...


AM

AM-radio innebär samma sak som FM - men med skillnaden att man modulerar signalen på amplituden i stället för frekvensen. Denna teknik ger betydligt sämre ljudkvalitet än FM.