Faskorrelationsmätare

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En faskorrelationsmätare används för att varna för fasfel mellan kanalerna i en stereosignal.


Varför?

Fasmätare har funnits sedan stereons barndom, för att man kan behöva kontrollera om mixen är monokompatibel. Om man har för mycket fasfel i stereomixen, så kommer det obönhörligen att leda till fasutsläckningar och förstärkningar när det spelas upp i mono.

Detta problemet är kanske inte lika relevant som det har varit, nu när även de flesta TV-apparater och billigaste radioapparater kan ge stereoåtergivning, men det kan ändå vara viktigt, eftersom fasfel inte låter särskilt trevligt om de är för stora. Dessutom lyssnar man delvis i mono om man inte befinner sig i en normal lyssningsposition framför högtalarna som spelar upp ljudet, så det kan trots allt vara mer relevant än många vill förstå... ;)

Stereobreddare introducerar fasfel för att lura öronen att tro att ljudet är bredare än det egentligen är, så om man överanvänder sådana, så får man stora fasfel.


Hur ser mätaren ut?

Micpreampen P2 Analog från True Systems har en inbyggd faskorrelationsmätare med lysdioder:

Digital phasemeter.jpg

Canford Audio har bl a en DIY mätare med analog visare:

Analog phasemeter.jpg


Vad betyder nuffrorna?

-1, 0 och +1 brukar det stå på mätaren, men vad innebär det?

Om vänster och höger kanal är relativt lika, så drar sig mätaren mot +1. Om kanalerna har helt identiskt innehåll, så kommer mätaren att stå helt på +1 - och om det är väldigt stor skillnad mellan kanalerna (alltså stora fasfel) så kommer mätaren att ställa sig mot -1. Det normala är alltså att ha ett utslag någonstans mellan 0 och +1 och så länge man håller sig där så har man rimligt bra monokompatibilitet.

Det kan också stå gradantal från 0 till 180, där 0 är samma som +1 i beskrivningen ovan och 180 grader är helt ur fas och alltså motsvarar -1 i ovanstående beskrivning.