Synthesizer

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En synthesizer (även syntesizer, eller kort synt, synth) är ett musikinstrument där ljuden framkallas på elektronisk väg. De vanligaste syntharna har klaviatur, men det är inte alltid fallet. En synthmodul är klaviaturlös, men kan med hjälp av MIDI styras från en klaviaturförsedd synth, eller dator. Jämför även keyboard. Modularsyntar är en samling grundläggande moduler som är monterade i rack, och programmeras genom att man drar kablar mellan modulerna, som styr varandra medelst "control voltage" eller CV. Det förekommer monofoniska och polyfoniska syntar - och många är även multitimbrala.

Det finns flera olika metoder för hur en synthesizer framställer ljud, så kallade syntesmetoder:

Digitalt:

Analogt: