Streaming

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är kort och behöver bli längre! För info om hur du kan bidra och expandera den, se Hjälpsektionen.


Benämningen streaming kan ha olika betydelser, beroende på sammanhang.

Internet

Här betyder det att man spelar upp musik eller film direkt från en webplats - och att man alltså inte behöver ladda ner filerna först, för att sedan kunna spela upp dem.


Samplingar

Förr i tiden var man tvungen att ladda in alla samplingar i RAM, med de begränsningar som det innebar, av antingen begränsat antal samplingar eller begränsad samplingsfrekvens. När hårddiskarna så småningom började bli tillräckligt snabba, så ändrades verkligheten och man kunde plötsligt ha nästan obegränsat stora samplingsbibliotek med mycket hög ljudkvalitet som spelas upp direkt från hårddisken.

Streaming innebär att startpunkterna för samplingarna i ett ljudbibliotek på hårddisken, mappas upp i RAM, för att man ska slippa gå via FAT för att hitta var den aktuella samplingen finns på hårddisken. Det gör att datorn kan utföra sina uppgifter snabbare, eftersom den slipper göra sökningen innan uppspelningen av ljudfilen kan börja, utan uppspelningen av den aktuella samplingen kan börja omedelbart.

Det går förstås åt mycket RAM om det handlar om stora ljudbibliotek, trots att man alltså inte laddar in samplingarna i RAM, utan "bara" en lista över var de finns på hårddisken...


Vanliga audioinspelningar streamas också från hårddisken, men där är det mer uppenbart vad som händer, så det brukar man inte nämna särskilt ofta.