Stående våg

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Vad är en stående våg?

Stående vågor uppstår när rummets mått överensstämmer med frekvensens halva våglängd - och multiplar av halva våglängden. Man kan också tala om resonansfrekvenser i rummet - och när det gäller akustikbehandling, är dessa resonansfrekvenser oönskade, eftersom vissa frekvenser förstärks av rummet - något som innebär att man får problem med att få en välfungerande balans på sina mixar. Om rummet har fler än ett mått som är lika stort, så kommer problemet att öka ännu mer, eftersom resonansfrekvensen då kommer att förstärkas mellan fler än två ytor... Av förklarliga skäl, är därför ett helt kubformat rum ett mardröms-scenario i ljudsammanhang.

Parallella väggar eller inte?

Det som händer, är att ljudet studsar fram och tillbaka mellan de två parallella ytorna och det är därför man pratar om en "stående våg". Bygger man rummet utan parallella väggar, så reduceras problemet, men det kan i stället uppstå stående vågor vid många fler frekvenser (dock något svagare än i rummet med parallella väggar) - och det blir i princip omöjligt att räkna ut hur det kommer att bli, som man kan när det är parallella väggar. Det är alltså både bra och dåligt med väggar som inte är parallella, men till största delen dåligt eftersom man inte får förutsägbara resultat som man kan bygga avstämda basfällor för...

Man ser ibland bilder på diamantformade kontrollrum - men om man bygger på det sättet, så har man varit noga med att bygga in basabsorption i väggarna också. Att akustikbehandla ett sådant rum efter att det är färdigbyggt, är mycket svårt.

Rumsnoder

Det var den enkla biten. Det kommer mera... Det kommer inte bara att bli resonans i rummet, utan det blir också olika nivå på olika platser i rummet, på grund av fenomenet med stående vågor. Om man har halva våglängden, så blir det enbart en stående våg - men om man har hela våglängden, så kommer man exakt mitt emellan väggarna att få ett väldigt svagt ljud (i teorin helt tyst i en specifik punkt), eftersom det är där vågformen passerar noll. Man brukar prata om rumsnoder (room nodes), som ger upphov till förstärkning och försvagning av olika frekvenser på olika platser i rummet.


Mer info

Se även: Akustikbehandling

Externa länkar:

Räkna ut rumsnoder