Solid-state

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Solid-state. Solid-statekretsar innebär att de saknar vakuumrör eller reläer. Med allt onödigt kablage till rören borta, sker kommunikationen mellan komponenterna i en en silikonplatta med kopparledare snarare än kablar. Termen innebär att elektroner rör sig genom solida halvledande material så som Germanium eller Kisel (Silicon på engelska) etc, och inte genom vakuumrör. Detta ger en längre livslängd än deras värmealstrande motsvarigheter eftersom de i högre grad tål mekaniska stötar, vibrationer och mekanisk nötning.

Utifrån denna defintion har Solid state en vidgad innebörd och kan även tolkas som "inga rörliga delar", och kan då inkludera t.ex. flashdiskar, i kontrast till traditionella hårddiskar.

Man kan i detta sammanhang även tala om IC (integrerade kretsar) och diskret elektronik.