RoHS

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Detta är ett EU-direktiv som har tillkommit för att reducera mängden miljöfarligt avfall och för att reducera hälsorisker.

RoHS

Förkortningen står för Restriction of the use of certain Hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Vad handlar det om?

Med detta direktiv förbjuds eller begränsas användningen av kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), sexvärt krom (Cr6+) samt flamskyddsmedlen PBB (polybromerade difenyler) och PBDE (polybromerade difenyletrar) i elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden från och med 1 juli 2006. Produkter som redan har importerats men som inte uppfyller RoHS-kraven, får fortfarande säljas, men nya som importeras efter detta datum, måste däremot uppfylla direktivet.

Vad påverkas?

Ett av de områden som har påverkats mest av RoHS är lödning av elektronik då lödtenn tidigare innehöll bly för att få en lite mjukare lödpunkt. Traditionellt lödtenn består av ca 60% tenn och 40% bly, smälttemperatur 183-188 grader. Lödtenn som uppfyller RoHS-direktivet har en helt annan sammansättning. Andelen tenn har ökat till ca 96,5% övriga ämnen är silver 3% och koppar 0,5% (smälttemperatur 217 grader). Avsaknaden av bly har medfört att smälttemperaturen har ökat markant och det ställer till med diverse problem för elektroniktillverkarna.

Ett annat viktigt område som har påverkats, är chassin och färg, som också tidigare har innehållit bly eftersom det underlättar tillverkningen och vidhäftningen av färgen.

Se även