Resistor

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En resistor (kallas vardagligt "motstånd"), är en passiv komponent och är den vanligast förekommande komponenten i elektroniska kretsar.


Definition

Definitionen av en Ohm är resistansen i en ledare som när en Ampere leds igenom den, ger en spänningsskillnad på en Volt.


Beteckningar

Resistans mäts i Ohm efter Georg Ohm. Det är en SI-enhet (International System of Units) och har symbolen Ω (grekiska bokstaven Omega). I stället för att skriva ut en massa nollor, så använder man hellre beteckningarna kΩ (1000 Ohm) och MΩ (1000000 Ohm). I kopplingsschema förkortar man ofta ytterligare lite genom att skriva 4k7 (4.7 kΩ), 1M (1MΩ) eller utan bokstäver vid lägre värden; 120 (120Ω).

Olika typer

I de vanligaste fallen har resistorn en bestämd resistans, men det finns också sådana där resistansen varierar med temperatur, ljus, frekvens eller annat. Det finns även mekaniskt variabla resistorer - och en sådan benämns "potentiometer". En frekvensberoende resistans benämns "impedans".


Märkning

Resistorer märks med färgringar runt komponentkroppen, eftersom det oftast inte finns plats att skriva ut i klartext vad det är för värde på dem. När det gäller ytmonterade resistorer, så märks de i stället med siffror motsvarande siffrorna i tabellen - som exempelvis en resistor på 47kΩ som märks gul-violett-orange, får sifferbeteckningen 473.


Färg Första bandet Andra bandet Tredje bandet
(multiplkator)
Fjärde bandet
(tolerans)
Temp. Koefficient
Svart 0 0 ×100    
Brun 1 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm
Röd 2 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm
Orange 3 3 ×103   15 ppm
Gul 4 4 ×104   25 ppm
Grön 5 5 ×105 ±0.5% (D)  
Blå 6 6 ×106 ±0.25% (C)  
Violett 7 7 ×107 ±0.1% (B)  
Grå 8 8 ×108 ±0.05% (A)  
Vit 9 9 ×109    
Guld     ×10-1 ±5% (J)  
Silver     ×10-2 ±10% (K)  
Ingen       ±20% (M)  

Värden

Det finns olika standardserier med fastställda värden, som har definierats av EIA (Electrical Industry Assosiation).

Den vanligaste heter E12 och består av följande värden (12 värden per dekad):

 • 10 (10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ)
 • 12 (12Ω, 120Ω, 1.2kΩ, 12kΩ, 120kΩ)
 • 15
 • 18
 • 22
 • 27
 • 33
 • 39
 • 47
 • 56
 • 68
 • 82

Totalt finns 61 värden i serien, som går från 10Ω till 1,0MΩ.

En serie som innehåller färre värden, är E6 (6 värden per dekad):

 • 10
 • 15
 • 22
 • 33
 • 47
 • 68

och dessa värden multiplicerade med multiplar av 10, som i fallet med E12. Totalt finns 31 värden i serien, som går från 10Ω till 1,0MΩ.