Reharmonisering

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Det vanligaste sättet att maskera eller reharmonisera en progression är att byta ut vissa ackord mot dess ackord i paralelltonarten. Man brukar tala om mediant eller i moll, kontraparalell. Man gör en substutition.

Eller att använda färgningar. Se Färgning.

Att byta tonika,subdominant eller dominant mot något motsvarande funktions ackord inom tonarten är också vanligt.

Det går också lägga voicing i annan inversion,d.v.s man spelar något av de ackorden som innhåller samma toner men vars lägsta ton inte är grundtonen.Spelar ex. ackordet med ters eller kvint som bas. Går även att lägga t.ex en liten 7:a som lägst.

Ett annat sätt att maskera är byta V5 ackordet mot ett likadant en tritonus upp. -Det är vanligt inom jazz/fusion.Kallas tritonus substutition.

Det stämmer så tillvida inte alltid på basen men dynamiken och harmonin med originalackordet ligger i att 3:an och 5:an har bytt plats.

Detta med tritonussubstutitioner togs ännu längre av pianisten Tadd Dameron vilken konstruerade turnarounden Damerons Run eller Tadd Damerons turnaround.

Tadd kvalitetsändrade gundackorden i II-V-I till enbart dominanta Han bytte även ut I:an mot dess paralell.Sedan räknade han tritonus substutitioner därefter.Det går även att kvalitetsändra (oftast det sista ackordet i kadensen)i tredje led till maj 7.

MI = Modal Interchange är en annan metod där man lånar ackord ur parllellens mollskalor för att få en mörkare ton i durprogressionen.