Rainbow Books

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Rainbow Books är samlingsnamnet för de olika tillåtna standardformaten på CD.


Följande versioner finns:


Red Book

 • CD-DA – Digital Audio med möjligt tillägg av CD-Text

Definierades av Philips och Sony 1982 och är basen för alla andra definitioner eftersom den specificerar det fysiska formatet och tekniken för det hela.


Yellow Book

 • CD-ROM – Read-Only Memory
 • CD-ROM XA

Yellow Book skapades av Philips och Sony 1988 och är som sagt en utökning av Red Book-standarden.


Orange Book

 • CD-MO – Magneto-Optical
 • CD-R - Recordable; även CD-WO (Write Once) CD-WORM (Write Once, Read Many)
 • CD-RW - ReWritable; även CD-E - Erasable

Orange Book-benämningen refererar till att gul och röd blandas till orange, vilket innebär att CD-R och CD-RW kan innehålla musik och data, medan andra "färgböcker" som inte blandas bara kan användas för att lagra informationen, men inte användas på samma sätt.

Denna definierades 1990 - också av Philips och Sony.


White Book

 • VCD – Video
 • CD-Bridge - Hybrid skivor; CD-Ready

Denna standard definierades 1993, av Philips, Sony, Matsushita och JVC.


Blue Book

 • E-CD – Enhanced
 • CD+ – plus
 • CD+G – plus Graphics (karaoke), utökat med CD+EG / CD+XG

Standarden definierades 1995 av Philips, Sony, Microsoft och Apple.


Beige Book

 • PCD – Photo (not Picture)


Green Book

 • CD-i – interactive

Denna skapades av Philips och Sony 1986 och specificerar både CD-format och ett komplett hård- och mjukvarusystem med specialiserad datakomprimering.

Purple Book

 • DDCD – Double Density


Scarlet Book

 • SACD – Super Audio

Philips och Sony specificerade denna standard 1999. Här finns 3 olika metoder som kan användas; Single-layer DSD (Direct Stream Digital), Dual-layer DSD eller Dual-layer hybrid, som inkluderar ett Red Book-lager som kan spelas på vanliga audio-CD spelare, förutom det högupplösta lagret som kan spela upp till 8 audiokanaler med DSD. I standarden finns också Super Bit Mapping Direct, Direct Stream Transfer och digital vattenstämpel för skydd mot piratkopiering.

SACD tävlar mot DVD-audio om vilket format som kommer att ersätta audio-CD i framtiden.


Relaterat