RAID

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

RAID står för "Redundant Array of Independent Disks" eller "Redundant Array of Inexpensive Disks" och är ett benämning på ihopkoppling av flera hårddiskar för att uppnå vissa funktioner.

"Redundant" = ungefär "felsäker".


RAID-nivå

De olika kopplingarna kallas för RAID-nivåer. Vanligast är RAID 0, RAID 1 och RAID 5, men det finns kombinationer av dessa nivåer också.


RAID 0

Med denna variant använder man två (eller fler, men det är inte vanligt) hårddiskar av samma storlek och kör med s.k. "striping". All data sparas omväxlande mellan hårddiskarna, så att ett datablock hamnar på disk 1 och nästa datablock hamnar på disk 2 etc. Detta gör att överföringshastigheten kan bli upp till dubbelt så snabb (åtminstone i teorin...) eftersom båda diskarna körs samtidigt - MEN (!) ett problem med RAID 0 är att tekniken inte har någon säkerhet inbyggd, så om en hårddisk går sönder, så tappar man all information på båda diskarna, eftersom allt ju är uppdelar mellan dem. Storleken som syns mot datorn, är den totala storleken av båda diskarna och datorn ser dem som en enda disk. Med olika storlek på diskarna, så blir systemet inte större än dubbla den minsta disken, eftersom ju RAID-systemet kör omväxlande mellan diskarna - och man därför inte kan utnyttja det extra utrymmet på en större disk. I musikmaskiner kan detta vara lämpligt om man kör mycket med streamande ljudbibliotek, eftersom man då behöver hastigheten för att kunna göra mer komplexa arrangemang... Man bör dock se till att man har original-CD/DVD, så att man kan installera om vid en eventuell krasch av någon av hårddiskarna...


JBOD

"Just a Buch Of Disks" är en variant av RAID 0, men bara med en ökning av lagringsutrymmet som syfte, genom att koppla in 2 eller fler diskar. Här sparas data i en följd, som på en ensam hårddisk, men med JBOD slås de inkopplade hårddiskarna samman så att de uppfattas som en enda disk av systemet, med den sammanslagna storleken av alla diskarna. Här finns inget krav på att diskarna ska vara lika stora, utan det kan vara lite hur som helst... Risken för dataförlust är något mindre än med RAID 0, eftersom man i de flesta fall kommer att ha hela filerna på någon av diskarna.


RAID 1

Denna variant använder "spegling"; dvs att data automatiskt kopieras över mellan diskarna, så att de alltid har samma innehåll. Denna variant består av 2 (eller fler, men det är ovanligt) lika stora hårddiskar och datorn ser storleken bara som en av diskarnas storlek. Säkerhet är syftet med spegling; Även om en av diskarna går sönder, så kan man nämligen fortsätta köra med systemet eftersom den andra ju har precis samma innehåll. Använder man olika storlek på diskarna, så blir RAID-systemet inte större än den minsta disken, eftersom man ju inte kan spegla över data till en mindre disk.


RAID 5

Här används minst 3 hårddiskar av samma storlek - och man använder denna variant när hög säkerhet krävs. Data sprids ut över diskarna, som i RAID 0, men med skillnaden att det även finns en checksumma som räknas ut kontinuerligt. Checksumman sprids också ut över diskarna och med denna metoden kan man återskapa en kraschad disk med hjälp av data och checksummor på de andra diskarna. När man ersätter den kraschade disken, så återskapas innehållet på den nya, tomma disken. I vissa fall är det t o m möjligt att byta ut en defekt disk under drift och därmed bara få en försämring i prestandan enbart under återuppbyggnaden, men driften kan fortsätta som om inget hade hänt. Storleken som datorn kan använda, är den sammanlagda storleken av diskarna minus en disk, eftersom en hel disk går åt för checksummorna.


RAID 1+0

Två eller fler RAID 1-system sätts samman med RAID 0. Det innebär hög prestanda, tack vare striping - och bra säkerhet tack vare spegling. Om man ska få et ttotalt haveri, så måste alla diskar i minst en av RAID 1-systemen måste gå sönder innan hela 1+0-systemet dör. Eftersom man måste använda minst 4 diskar, så blir det en dyr lösning, men om man behöver både säkerhet och hastighet, så är den lämpligast.


RAID 0+1

2 eller fler RAID 0-system kopplas ihop med RAID 1. Samma prestanda som 1+0, men inte lika bra säkerhet i större system, eftersom det räcker att en disk i varje RAID 0-system går sönder för att allt ska falera. I den vanligaste konfigurationen, med 4 diskar, är 0+1 och 1+0 likvärdiga.