Pad

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

1. Dämpsats 1: Pad innebär en dämpning av inkommande signal med ett bestämt antal dB. Pad-switchar hittar man på t ex mixers och micpreamps. De flesta mixrar och preampar har ett försteg före den förstärkare som innehåller Pad, Gain och Peak-LED - så om man har väldigt starka ljudkällor, kan det vara svårt att hitta orsaken till varför man får distorsion. I sådana lägen är det lätt att tro att felet sitter i mikrofonen, men det gör det extremt sällan - utan i sådana fall behöver man skaffa en extern Pad, som kopplas på en mikrofonkabel.


2. Dämpsats 2: På många mikrofoner sitter det också en Pad-switch, ibland med flera lägen för att kunna anpassa nivån vid behov. Denna switch sänker utnivån från micken, så att man förhoppningsvis kan undvika att överstyra micpreampen. En vanlig missuppfattning är att den sänker insignalen och alltså skyddar mikrofonen, men så är det inte, utan det handlar om utsignalen.

I databladen till många mikrofoner står det angivet att de tål ett visst ljudtryck utan Pad och ett annat (exempelvis 10dB högre) med Pad inkopplad. Det är en sanning med modifikation. Mikrofonen tål alltid det högre ljudtrycket (det är ju membranet som slår i botten om ljudtrycket blir för starkt - och membranet kan inte påverkas av en dämpning senare i kedjan...), så angivelsen att den "tål" högre ljudtryck, handlar istället om att man räknar med att den ska lämna en viss utnivå vid ett visst ljudtryck och att Pad:en ger samma utnivå vid - i exemplet 10dB - högre ljudtryck.


3. Ljud: När det gäller instrumentljud så är "Pad" en allmän benämning på "svävande" atmosfäriskt ljud; till exempel en stråkmatta.