Hörselskada

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

En hörselskadad person har nedsatt hörsel på ett eller båda öronen. Hörselskadan kan vara medfödd (barndomshörselskada) eller tillkommen senare, i vilket fall så beror nedsatt hörsel på att hörselsystemet är skadat på något ställe. Hörselsnäckan är den svagaste delen i hörselsystemet.

I medicinska sammanhang mäts hörselförmåga i decibel i olika frekvenser. Audionomer skapar en graf över hörselförmågan, något som kallas audiogram.

En person som utsätts för kraftigt ljud kan drabbas av en temporär hörselnedsättning (TTS, temporary Threshold shift). Det kan till exempel ske efter en rockkonsert. Det är ett varningstecken. Om det sker vid upprepade tillfällen löper man risk att få en permanent hörselnedsättning (PTS, permanent threshold shift).

Eftersom denna wiki handlar om musik, tar vi inte upp andra hörselskador än Tinnitus.

Tinnitus

Tinnitus (av lat. tinnio "klinga", "skramla") eller öronsusning är ett endast av personen själv upplevt ljud som upplevs som ett pipande, djupa bastoner eller brusande. Det kan variera i styrka och intensitet.

Orsakerna till tinnitus kan vara många; bullerskador, någon hjärnskada, högt blodtryck, depression eller bruxism.

Ny forskning visar att skolungdom i ökande grad drabbas av tinnitus. Orsaken torde ofta vara skadligt starkt ljud vid lyssning på musik. Scenframträdanden av popgrupper och musiken på gym har ofta skadligt höga ljudnivåer, som bäddar för tinnitus och även allmän hörselnedsättning. Även ett fortissimo in tutti av en klassisk symfoniorkester kan ge skadligt höga ljudnivåer, som på sikt kan leda till tinnitus för såväl orkestermedlemmarna själva som för publik och vaktmästare.

Tinnitus har alltid funnits och finns dokumenterat redan på Faraos tid. På 1960-talet räknades tinnitus som en psykisk sjukdom; det var inte förrän på 2000-talet man riktigt förstod att tinnitus handlar om ett symtom på en hörselskada av någon form. Än idag kan man inte säga helt säkert varför man hör ljud inne i huvudet, ljud som egentligen inte finns. Den senaste forskningen talar dock om impulssignaler som går från och till hjärnan via hörselnerven som kommit i olag. (Forskning av Gerard Andersson Linköpings akademiska sjukhus.) Det vanligaste ljudet folk hör är diskanttoner som låter ungefär som "Tv-tjutet" i en äldre apparat (16 000 kHz i Sverige och de flesta länderna i Europa) och "myrornas krig" på TV:n.

Vetenskapen känner ännu inte till någon metod som botar tinnitus, men det finns medel som lindrar besvären. Ofta avtar dessa så småningom, och kan i gynnsamma fall med tiden försvinna helt. Till en del kan detta förklaras av att den drabbade har övat sin hjärna att filtrera bort de oönskade ljuden. "Man stänger av dem mentalt".

Vanliga följder:

  • Sömnproblem ("Det är inte tyst, när man ska sova"). Insomnande kan ibland underlättas av stilla musik eller behagliga bakgrundsljud.
  • Koncentrationssvårigheter
  • Nedstämdhet

Stress kan förvärra besvären.

Hörselskydd och öronproppar rekommenderas i miljö med högt buller. (Denna rekommendation gäller för övrigt även personer som (ännu) inte drabbats av tinnitus!).

Tinnitus ska inte förväxlas med att "höra röster", som är en psykisk åkomma, ej heller med delirium på grund av alkoholism.

Om tinnitusbesvären inte går över av sig självt på någon vecka, eller är till allmänt ohägn i vardagslivet, bör man söka läkare.