Bit

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

Lite snabbinfo om det binära talsystemet...


Olika benämningar

En Bit (uttalas med ett kort i, som i "sitt") är den minsta delen i det binära talsystemet. Benämningen är en förkortning av 'Binary Digit'.

En Nibble består av 4 Bits.

En Byte (uttalas "bajt") skapas av 8 Bits.

Ett Ord (eller Word) kan ha olika längd, beroende på vilket system som används, eftersom ett dataord är det största binära tal som processor, minne etc kan hantera i odelad form - så det förekommer både 16, 32 och 64-bits Ord.


MB eller Mb?

När man talar om RAM och hårddiskar, så rör det sig t ex om MB (Mega Byte = miljoner Bytes) eller GB (Giga Byte = miljarder Bytes).

När man däremot talar om filöverföring till/från hårddiskar eller kommunikation över Internet, så brukar man tala om Mb/s (Megabit per sekund). Observera att man då använder gement b och inte versalt, eftersom versalt B betyder Byte och inte Bit i sådana benämningar!


LSB och MSB

Man talar ofta om LSB och MSB. LSB betyder "Least Significant Bit" - alltså den minst betydelsefulla Biten (eller den Bit som har lägst värde), medan MSB betyder "Most Significant Bit" - alltså den mest betydelsefulla Biten (alltså som har högst värde).


Värde

En Bit kan bara vara en etta eller en nolla - och platsen den finns på bestämmer vilket decimalt värde den har, enligt nedanstående exempel med en Nibble som innehåller "1101":

1101

8421

Den undre raden berättar vilket värde varje Bit har (lägg märke till att varje steg till vänster får dubbla värdet mot föregående granne), så här blir alltså det decimala innehållet i denna Nibble 8+4+1 - med andra ord 13.

På samma sätt ser man att det binära talet 11000110 blir 198 decimalt (128+64+4+2).

MSB i exemplet ovan, är Biten längst till vänster, som har värdet 128, medan LSB är Biten längst till höger, som hade haft värdet 1 om det inte hade varit en nolla där...