ADSR

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök
Roland Juno-60 ADSR-inställning.

ADSR är en förkortning av Attack Decay Sustain Release, vilket är den vanligaste formen av envelope.

Nedan följer ett exempel där vi utgår ifrån att ADSR-evelopen på en synt påverkar syntens volym:

  • Attack (Tryck ner tangent): Anger tiden från att tangenten tryckts ned tills ljudet uppnått maximal volym. Ett lågt attackvärde indikerar en snabb ökning av volym, ett högt indikerar en långsam ökning.
  • Decay (Nedtryckt tangent): Anger tiden för hur snabbt ljudet sänks från den maximala nivån till sustainnivån. Ett lågt värde indikerar en snabb volymändring, ett högt en långsam.
  • Sustain (Nedtryckt tangent): Anger den nivå där volymen efter decaytiden hålls konstant så länge som tangenten är nedtryckt.
  • Release (Släppt tangent): Anger tiden som bestämmer hur snabbt ljudet klingar ut efter att man släppt tangenten. Lågt värde innebär snabb utklingning och givetvis högt värde långsam.

I exemplet ovan kan man byta ut volym till nästan vad som helst, som tonhöjd, filterinställning, pulsvidd med mera, så länge det stödjs av den effekt eller det instrument du vill påverka.

ADSR.jpg