Micpreamp

Från Kontrollrummet
Hoppa till: navigering, sök

- eller den långa versionen: mikrofonförförstärkare.

Micpreamp är en sammandragning av det engelska "microphone preamplifier".

Detta är inte att förväxla med den preamp-del som sitter i kondensatormikrofoner.


Varför micpreamp?

En micpreamp är till för att förstärka de svaga signalerna som kommer ut från en mikrofon, så att de når en signalnivå som är möjlig att arbeta med. Eftersom signalnivån från en mikrofon är väldigt låg, så är det viktigt att hålla brusnivån i micpreampen på en vettig nivå även vid hög gain, så det är en av de mest kritiska komponenterna i studion.


Fantommatning

Micpreampen har som regel också möjlighet att lämna fantommatning till mikrofoner som kräver det, men det förekommer också vissa preamps som främst är avsedda för bandmikrofoner och saknar fantommatning för att man inte ska riskera att skada membranet.


Fristående eller inbyggd?

Micpreampen kan vara fristående eller inbyggd i ett mixerbord - eller rentav vara inbyggd i ett ljudkort. Den längre signalvägen innebär fler aktiva komponenter på vägen, som alla bidrar med sitt lilla tillskott av brus och distortion. En fristående micpreamp ger en kortare signalväg än en som är inbyggd i en mixer - och kan därför vara att föredra framför mixern om man inte behöver mixerbordets övriga funktioner.

Har man ett mixerbord, men önskar en kortare signalväg, så finns det ofta något som kallas Direct out, där man får ut signalen direkt efter preampen alternativt efter hela kanallimpan (channelstrip), beroende på hur mixern är gjord för att fungera. Ibland är det valbart mellan de olika funktionerna.

Mikrofoningången som sitter i billiga ljudkort, är som regel den sämsta delen i ljudkortet och man gör därför bäst i att undvika att använda den...


Inkoppling

Micpreampens utgång håller linenivå och är alltså avsedd att kopplas in på en lineingång och INTE på en mikrofoningång. Om man kopplar in den till en mikrofoningång så blir signalen så stark, att man måste sänka preampens utsignal så att den blir väldigt svag - och sedan förstärka upp igen med efterföljande micpreamp - med ett virtuellt Niagarafall som följd... Normalt kopplar man alltså micpreampens utgång till en lineingång på ljudkortet eller till en extern AD-omvandlare.


Transparent eller färgande?

Det finns olika uppfattningar om hur en micpreamp ska konstrueras, så det finns sådana som siktar på att vara transparenta och inte tillföra någon nämnvärt till den färgning som mikrofonen ger - och så finns det andra som menar att micpreampen ska lägga till en intressant färgning. Vilket som kan anses vara mest rätt, är helt upp till den enskilde användaren.

Det finns olika sätt att färga ljudet:

 • Använda en speciell typ av transistorer, som t ex Germaniumtransistorer, som är en gammal typ
 • Förändra inimpedansen, där mikrofoner med transformatorbalanserad utgång kan påverkas mycket genom att ändra ingångsimpedansen på micpreampen, medan mikrofoner utan transformatorutgång inte påverkas alls eller bara marginellt
 • Audiotransformator finns i många modeller och kan färga väldigt lite eller väldigt kraftigt - och faktiskt mer än rör, även om rör är det de flesta tror att man "måste" ha för att få färgning
 • Rör finns också i många modeller, som alla färgar på sitt sätt
 • Man kan också färga med en fast eq som byggs in i konstruktionen - kanske inte lika elegant, men billigare
 • Meden komplett channelstrip kan man förstås också färga ljudet efter behag

Det finns också rörpreamps som är väldigt transparenta, så allt med rör färgar inte nödvändigtvis. Det beror på konstruktionen hur det fungerar. En rörpreamp kan ibland t o m ha bättre transientrespons än många transistorpreamps.


Exempel på tillverkare av mer ofärgande micpreamps


Exempel på tillverkare av mer färgande micpreamps


Channelstrip

Det förekommer även en hel del micpreamps med inbyggd equalizer och ibland också med inbyggd kompressor, men då brukar de som regel kallas för channel strip.


Nybörjarhörnan

Vad skall jag ta i beaktande när jag väljer preamp?

 • Hur många kanaler behöver du? Preamps kommer vanligen med 1,2 eller 8 kanaler. Kanske du vet att du alltid kommer att spela in endast en sak i gången, och vill ha bara en kanal, maximal kvalitet. Tänk också på att du kanske vill micka upp din gitarr, och tillika köra en line-signal. Då behöver du två kanaler i din preamp!
 • Behöver du DI-box? En preamp har ofta möjlighet att koppla in gitarr, elgitarr eller elbas i en sk. Hi-Z ingång. Om detta är ett behov, kolla in att preampen understöder det. Om du kopplar in en elgitarr i en lineingång, så belastas micarna för hårt och ger oftast ett basfattigare ljud och kanske även andra fel i ljudet. Den högohmiga instrumentingången gör att ingångsimpedansen passar för gitarrmicarna.
 • Hurudan storleks apparat har du tänkt dig? Du kan köpa preamps som är av "bordsmodell", alltså möjligast liten och instandard storlek. Eller vill du ha en preamp som skall passa in i ett 19" rack?
 • Behöver du endast en grej med preamp, eller behöver du en hel channelstrip?
 • Vill du ha en rör- eller transistorpreamp?


Tillverkare


Diskussion kring ämnet hittar du här!