Cardioid

Från Kontrollrummet
(Omdirigerad från Kardioid)
Hoppa till: navigering, sök

Cardioid (hjärtformad), eller "njure" som är den svenska benämningen.


Beskrivning

Mikrofonen är känsligast framför membranet och ju mer mot sidorna man kommer desto mer avtar känsligheten. Bakom mikrofonen är upptagningen väldigt låg. Om man kombinerar ett tryckupptagande membran (Omni) med ett tryckrelativt membran (åtta), eller ordnar med en kapsel som har karaktären av båda så får man en njurform som resultat. Såhär fungerar det: Helt off-axis på ett 8 membran så tar inte 8an upp något ljud, men omnimicken kompenserar något för detta och ljudet kan fångas upp även på sidan. Bakom mikrofonen så har både omnin och 8an upptagning, men omnin har omvänd fas, så de båda signalerna släcker varandra, vilket resulterar i en "tyst" baksida. Framför membranet samverkar både 8an och omnin, vilket resulterar i en mycket kraftig upptagningsförmåga.


Teknik

De första Kardioidmikrofonerna använde två kapslar för att uppnå denna effekt, men idag används huvudsakligen endast en. För att uppnå samma effekt så används en "labyrint" på ena sidan av membranet för att få manipulera fasen på de ljudvågor som når membranet. Genom att förändra labyrintens utseende kan man förändra kardioidmönstret till det som passar bäst. Ljud som kommer direkt on-axis kommer att låta väldigt bra, men nackdelen är att på grund av konstruktionen så förändras ljudet ju mer off-axis du är. Den huvudsakliga förändringen är en avrullad diskant.


Problem

Tittar man först på hur mikrofonen är tänkt så kan man se den som en väldigt bra lösning. Riktad upptagning, allt bra! Men problemet är att ljud väldigt sällan endast kommer från ett håll i verkligheten. Ljudet studsar runt i rummet och kommer att nå mikrofonen från många håll samtidigt. Ljudreflexerna kommer in off-axis och den avrullade diskanten riskerar då att ge ett lite burkigt eller nasalt ljud i ett rum som inte är bra akustiskt behandlat.


Proximitetseffekt

Kardioidmikrofoner har alltid en bashöjande proximitetseffekt, så ju närmare ljudkällan en sådan mikrofon befinner sig, desto mer bas får man. I vissa fall ställer det till problem, eftersom man måste se till att hålla sig på samma avstånd om man är nära och delar upp sånginspelningen på olika tillfällen. I vissa fall kan man i stället utnyttja proximitetseffekten och med hjälp av den få ett basigare sound, om det är önskvärt.


Illustration

I illustrationen är mikrofonen den röda punkten och man ser den rakt uppifrån. Micens framsida är riktad uppåt i bilden.

Cardioid-karakteristik.gif


Andra varianter av kardioider

Varför göra det enkelt? Självklart finns det flera olika varianter på kardioidupptagning. ;)


Bred kardioid

"Wide cardioid" är en variant som - föga förvånande - har ett bredare upptagningsområde än den vanliga kardioiden.


Öppen kardioid

"Open cardioid" är ett mellanting mellan den vanliga kardioidupptagningen och "wide cardioid".


Superkardioid

Eller "supernjure". Som den vanliga cardioiden, men smalare upptagning. På grund av tekniken så uppkommer en liten upptagningslob på baksidan av mikrofonen också.


Hyperkardioid

Också benämnd som "hypernjure". Som supercardioid, men ännu smalare upptagning. Denna har ännu lite mer upptagning från baksidan som en bieffekt. Väldigt liten upptagning från sidorna.